Segelflyg


Segelflygpriser som gäller från 27/3 2022
Abonnemang senior >25 år  1500kr/säsong
Abonnemang junior, tom 25år 750kr/säsong

Abonnemang ger rabbaterat pris på flygpriser och bogsering.
Abonnemangsavgiften vara betald före första flygningen. Betala helst till pg 37 77 06 – 7. Meddela också kassören att betalning skett på kassor@vasterdalarnasfk.se eller SMS till 070-575 68 90

Timpris SE-UMA SE-UFE SE-UYP SE-TYA
Utan abonnemang 450 kr/tim
Med abonnemang 200 kr/tim

Skolpriser
Skolpris segel: Gällande Segelpris + bogserpriset 50/42 kr/min + skolavgift.
Skolavgift ersätts direkt till läraren.

Bogsering KLB & VUY
Bogsering: 55 kr/minut, minst 6 minuter (3 min vid landningstävling)
Bogsering abonnemang: 47 kr/minut minst 6 minuter (3 min vid landningstävling)

AFT: 1600 kr/timme


Våra segelflygplan

DG 500 Trainer

SE-UMA
illverkningsår:  1992
Spännvidd: 18m


Ls-6

Tillverkningsår: 1986
Spännvidd: 15m


SE-UFE Discus b WL

Tillverkningsår: 1987
Spännvidd: 15m

 


SE-UYP HpH 304C WASP

Tillverkningsår: 2004
Spännvidd: 15m


Copyright © 2023 Västerdalarnas Flygklubb